Pårørende til en alkoholiker har også brug for hjælp

Det er bestemt ikke en dans på roser at være alkoholiker. Men det er heller ikke nemt at være pårørende til alkoholiker. Alkoholisme rammer nemlig ikke kun den person, der drikker for meget. Det rammer hele familien. Derfor bør samlivspartnere, forældre og børn til alkoholikeren også få hjælp, da de er i en svær og krævende situation. Familien oplever typisk både helbredsmæssige og finansielle udfordringer. 

Hjemmet falder fra hinanden

Når der er en person med et alkoholmisbrug i hjemmet, falder det lynhurtigt fra hinanden. Det er uanset, om alkoholmisbrugeren bor hos familien eller vælger at flytte fra hjemmet. 

Det skaber en masse bekymring hos resten af familien lige meget, om det er den ene eller den anden måde, familien bliver splittet på. Alle omkring alkoholmisbrugeren bliver ramt af en følelsesmæssig påvirkning, da de altid vil tænke meget på det familiemedlem, der har et alkoholproblem.

Et alkoholmisbrug har mange konsekvenser

Oveni en masse bekymring og muligvis finansielle udfordringer kan der også være mange andre konsekvenser, når der er en alkoholmisbruger i familien. Det er bevist, at børn af alkoholikere har en markant større risiko for selv at ende som alkoholmisbruger. 

Et barn, der dagligt er bekymret for sin mor eller far, får sværere ved indlæring, da dets tanker er alle mulige andre steder. Det kan ydermere være med til at give et barn en masse mentale og følelsesmæssige problemer, som han eller hun skal lære at leve med resten af livet. 

Professionel hjælp er en støtte

Det er altså meget vigtigt at pårørende til en alkoholiker får professionel hjælp så hurtigt som muligt, så de får den støtte, de fortjener.